Untitled-1Na VI. međunarodnom bijenalu mladih arhitekata u Minsku, Tinel je nagrađen 2.nagradom “Leonardo 2015” u kategoriji obiteljskih kuća. Na bijenalu je sudjelovao 151 projekt iz 20 zemalja. Manifestacija se odžava u sklopu XI. Festivala arhitekture. Cilj bijenala je upoznati javnost sa radom mladih arhitekata nacionalnih arhitektonskih udruženja, članova UIA (Međunarodne udruge arhitekata); poboljšati profesionalne sposobnosti u projektiranju i istraživanju u području arhitekture i urbanizma; identificirati obećavajuće pravce razvoja moderne arhitekture i urbanizma; popularizirati kreativna dostignuća mladih arhitekata; proširiti i ojačati kulturne, kreativne i humanitarne veze između kreativnih mladih ljudi između Zajednice nezavisnih država, Europe, Azije i drugih kontinenata.