5 godina rada obilježili smo druženjem u Green BaR, Zagreb.