Selekcijska komisija odabrala je radove koji će se predstaviti u okviru kustoske koncepcije DIZAJN POD SUNCEM / DESIGN UNDER THE SUN. MobilEbike punionica za e-bicikle jedan je od odabranih radova