SODAarhitekti dobili su 5. nagradu na Natječaju ua izradu idejnog arhitektonsko – urbanističkog rješenja Fakulteta organizacije i informatike u Varaždinu i pratećih sadržaja i za izradu idejnog arhitektonsko – urbanističkog rješenja na anketnoj razini Hotela visoke kategorije i pratećih sadržaja.