Prespajanje/Rewiring

Ovogodišnji jubilarni 20. Salon i dani arhitekture u Novom Sadu želi da kroz selekciju izloženih radova, seriju predavanja i debata otvori prostor za slobodno i otvoreno promišljanje o definisanju pozicije arhitektonske struke u kontekstu regiona i prepoznavanja svih njenih aktera i produkata, a pre svega podrži prevazilaženje svih imaginarnih barijera koje imamo među sobom. Zato želimo da u potpunosti „otvorimo“ Salon ka regionu, sagledamo stvari koje nas povezuju i uocimo „bitke“ u kojima smo kao disciplina zajedno. Želimo da posmatramo arhitekturu u proširenom polju – od društvenog i prostornog aktivizma, preko građenja, do teorijskog promišljanja i digitalnog prostora. Postavljajući ih tako, iznad disciplinarnih podela, ukazaćemo na specifične vrednosti koje u mnoštvu i različitosti grade kompleksnu sliku arhitekture danas. Konačno, u krajnjem ishodu nam je želja da gledajući izvan disciplina, podela i regiona, uočimo među sobom nova polja delovanja, upoznamo se, povežemo, umrežimo i tako se zajednički bavimo prostorom u kojem živimo.

SODA na Salonu sudjeluje sa 3 projekta koji počinju sa slovom T:

TEHNOPOLIS, TINEL i TRIANGL

https://www.facebook.com/events/226519324398606/