Objavljujemo članak Korane Sutlić o našim trima projektima: SlowSpace – Dnevni centar za osobe starije životne dobi u Biogradu na Moru, Mir/Peace – znanstveno-edukativno-turistički kompleks u Parku prirode Telašćica na Dugom Otoku i SREC – Sportsko-rekretivno-edukacijski centar u Novskoj.