projekt: MOBILE

tema: Kako će HEP puniti električna vozila?

voditelji: Karmela Vukov Colić i Davor Meštrović

datum objave: 19. siječnja 2013.