Priprema, pozor… 4 Vedranove kuće kreću u izgradnju.