projekt: MOBILE

autor članka: Marko Biočina

stranica: 26-27

datum objave: 19.01.2013.