Hrvatska komora arhitekata poziva Vas na svečano otvorenje IZLOŽBE idejnih arhitektonskih rješenja za tipske projekte zamjenskih stambenih zgrada na poplavljenim područjima u prostoru Osnovne škole Antun i Stjepan Radić u Gunji, u srijedu, 10. rujna 2014. godine u 19,30 sati. Izložba ostaje otvorena do 17. rujna 2014. godine.

Hrvatska komora arhitekata, u suradnji s Ministarstvom graditeljstva i prostornoga uređenja uputila je svim članovima javni poziv u svrhu prikupljanja i odabira najboljih idejnih arhitektonskih rješenja za buduće projekte zamjenskih zgrada za stanovanje, s ciljem pomoći stanovnicima stradalima u katastrofalnim poplavama na području Vukovarsko-srijemske županije, koji je bio otvoren od 13. do 23. lipnja 2014. god.

Želja Komore bila je da arhitektura novih obiteljskih kuća ne bude univerzalno primjenjiva, već da poštuje slavonski ruralni ambijent, prostorni kontekst, zatečene odnose, materijale, oblike i način gradnje u selima Slavonije. Drugim riječima, željelo se da se nove kuće grade kao specifično „slavonske kuće“, tj. obiteljske kuće koje će na suvremen način reinterpretirati tradicionalna tlocrtna rješenja, prostorne oblike i upotrebu materijala te na taj način pridonijeti da se i u 21. stoljeću čuva identitet i ambijent slavonskih naselja.
Zadatak je bio projektirati prizemne obiteljske kuće koje će unutar zadane površine reinterpretirati elemente i kvalitete tradicionalnog slavonskog graditeljstva (trijem-ganjak, kosi dvostrešni krov, tlocrtni raspored i sl.).

Na javni poziv odazvalo se je ukupno 29 autora/autorskih timova iz cijele Hrvatske koji su besplatno izradili svoja rješenja. Za daljnju razradu u formi tipskog projekta, koji su također donirani, odabrano je 10 idejnih rješenja.