SODAarhitekti  sudjeluju u predstavljanju recentne hrvatske arhitekture na izložbi u sklopu 8. Beogradske Internacionalne Nedelje Arhitekture (18.-30.4.2013.) i Balkanske konferencije arhitekata (25.4.2013.) sa projektom GREENbar. Cilj izložbe je identifikacija prednosti i mogućnosti koje arhitektura posjeduje, uprkos političkim i ekonomskim teškoćama.