EU projekt

Naziv projekta – Poboljšanje  konkurentnosti tvrtke SODA ARHITEKTI D.O.O. uvođenjem IKT opreme i softvera

Kratki opis projekta – Dana 17.12.2019., poduzeće SODA ARHITEKTI d.o.o. potpisalo je s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u svrhu provedbe projekta pod nazivom “Poboljšanje  konkurentnosti tvrtke SODA ARHITEKTI D.O.O. uvođenjem IKT opreme i softvera “, Referentni broj ugovora: KK.03.2.1.19.0903. Provedba projekta sufinancirana je iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Provedbom projekta nabaviti će se se najnovija programska rješenja za arhitektonsko projektiranje i projektiranje interijera, kao i softver za upravljanje projektima, te nužna računalna, komunikacijska i ostala oprema. Provedbom projekta unaprijedi će se 8 poslovnih procesa, zaposliti 1 nova osoba te povećati prihode poduzeća. 

Cilj projekta je ojačati tržišnu poziciju i povećati konkurentnost društva.

Očekivani rezultati projekta

Provedbom aktivnosti projekta i sinergijskim utjecajem na unaprjeđenje poslovnih procesa dovesti će se do slijedećih rezultata:

– povećanje produktivnosti za 50% do 2021.g.
– povećanjem otvorenih radnih mjesta za 12% (s 8 na 9)
– povećanjem prihoda od prodaje za 40%

Ukupna vrijednost projekta – 597.372,30 kn
Prihvatljivi troškovi – 477.897,84 kn
EU sufinanciranje projekta – 310.633,56 kn
Razdoblje provedbe projekta – 01.11.2019. – 01.11.2020.
Kontakt osoba za više informacija – Vedran Jukić, email: vedran@sodaarhitekti.hr, tel.: +385 1 638 0680

Više informacija na: www.strukturnifondovi.hr 

https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/ 
Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost poduzeća SODA ARHITEKTI d.o.o.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!