SODAarhitekti su dobili posebno priznanje na 47. zagrebačkom salonu – arhitektura i urbanizam za Green Bar u Zagrebu. Na Salonu je izloženo 295 projekata, realizacija i prijedloga nastalih u razdoblju od 2009. do 2012. Izložba je otvorena do 16.12.2012.u zagrebačkoj Gliptoteci. Fotografija je preuzeta sa uha.hr