SODaarhitekti ušli su u selekciju Kroatien Kreativ 2013 koji predstavlja hrvatsku umjetnost i kulturu u Njemačkoj. Pokrovitelji projekta Kroatien Kreativ 2013 su hrvatska ministrica kulture Andrea Zlatar Violić i njemački ministar kulture Bernd Neumann, te hrvatski veleposlanik u Njemačkoj Miro Kovač. Goethe-Institut Zagreb partner je projekta. više na linku:   http://www.kroatienkreativ2013.de/bereiche/angewandte-kuenste/architektur/151-sodaarhitekti
datum objave: 2013.